BIP -->

Krajewskiego 1,
51-690 Wrocław

 

Rekrutacja do klasy 4a sportowej na rok szkolny 2020/2021.

Ocena sprawności fizycznej przed naborem do klasy 4a sportowej odbędzie się  2 czerwca  2020 r. ( wtorek) od godz. 10.00 na boisku szkolnym Zespołu Szkół nr 9, ul. Krajewskiego 1.

 • Sprawdzian umiejętności przebiegać będzie w grupach, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 • Zbiórka kandydatów do klasy sportowej na boisku szkolnym o godz. 10.00.
 • Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy osobami.
 • W sytuacji zawieszenia nauczania zdalnego, sprawdzian odbędzie się w czasie zajęć lekcyjnych.  

 

KRYTERIA NABORU UCZNIÓW DO KLASY 4 SPORTOWEJ

1. Bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony oświadczeniem lekarza/ rodzica ( rodzica w przypadku dalszego zagrożenia epidemiologicznego).
2. Pisemna zgoda Rodzica na naukę dziecka w klasie sportowej.
3. Spełnienie norm testu sprawności:
- bieg wahadłowy 3x10m- próba zwinności i szybkości
- bieg w czasie 4 minut- próba wytrzymałości
- skok w dal z miejsca- próba mocy
- rzut piłeczką palantową x 3 ( 3 rzuty)
- bardzo dobre i dobre wyniki w nauce
- przestrzeganie ustalonych reguł i zasad

Wstępny termin rekrutacji to początek czerwca.
W sytuacji dalszego zagrożenia epidemiologicznego, testy sprawnościowe zostaną przeprowadzone indywidualnie wśród chętnych do klasy sportowej.


LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH 

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH

LISTA UCZNIÓW NIEPRZYJĘTYCH

WYNIKI REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

LISTA KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH

LISTA KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH

 

Informacja o szkole.

 ZASADY NABORU DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szkoły Podstawowe-Kryteria do klas I w SP 2020 

Szkoły Podstawowe-Oddziały integracyjne - klasy I w SP 2020

Szkoły Podstawowe-Zasady naboru - klasy I w SP 2020

 

Nasze atuty:

 • Stwarzamy optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów.
 • Indywidualizujemy proces nauczania i wychowania.
 • Uczymy szacunku i tolerancji.
 • Zapewniamy troskliwą opiekę oraz ciekawe i różnorodne zajęcia w świetlicy.
 • Zapewniamy opiekę logopedyczną prowadzoną przez specjalistę.
 • Prowadzimy klasy sportowe o profilu piłka nożna we współpracy z WKS „Śląsk” oraz o profilu lekkoatletyka.
 • Realizujemy wychowanie patriotyczne poprzez  spotkania z ludźmi z literą „P”, Sybirakami i opiekę nad Golgotą Wschodu.
 • W szkole uczniowie uczestniczą w koncertach, przedstawieniach, warsztatach.

Nauczyciele:

 • Mają wysokie kwalifikacje zawodowe
 • Są wierni wartościom uniwersalnym
 • Są otwarci na zmiany i współpracę z rodzicami  
 • Z pasją realizują zadania szkoły.

  Jesteśmy organizatorami:

‣Wrocławskiego Festiwalu Teatrów Szkolnych „Zielona Gęś”

‣Dolnośląskiego Konkursu „Pax et Bonum”w kilku kategoriach.

Rozwijamy zainteresowania uczniów prowadząc kółka:

‣przyrodnicze

‣matematyczne

‣europejskie

‣historyczne

‣języków obcych

‣teatralne

‣plastyczne

‣sportowe

‣taneczne

‣chór

 • Oferujemy możliwość uczestniczenia w zajęciach kompensacyjno-reedukacyjnych.
 • Prowadzimy sklepik ze zdrową żywnością. 

Programy i projekty, w których bierzemy udział:

Owoce w szkole, Cały Wrocław czyta dzieciom, Góra grosza, Zbiórka żywności dla zwierząt, Zbieramy nakrętki i uczestniczymy w Biegu Sponsorowanym dla Hospicjum, Przygotowujemy paczki dla ludności Kamerunu,  dzieci z Domów Dziecka.

Jesteśmy szkołą promującą zdrowie.

Baza szkoły to:

 • Kompleks sal gimnastycznych z zapleczem sportowym.
 • Sala teatralna
 • Zadbane kolorowe gabinety do zajęć lekcyjnych.
 • Biblioteka szkolna i czytelnia multimedialna.
 • Nowoczesne pracownie komputerowe.
 • Świetlica.
 • Stołówka szkolna.
 • Nowe boisko szkolne.

 


WEJŚCIE NA STRONĘ INTERNETOWĄ WROCŁAWSKIEJ EDUKACJI, NA KTÓREJ ZNAJDUJĄ SIĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW.


 

 

Janusz Kusociński - patron Szkoły Podstawowej nr 45

Janusz Kusociński

Historia Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu

Historia szkoły Button

Fryderyk Chopin - patron Szkoły Muzyczej.

Fryderyk Chopin

Festiwal Teatrów Szkolnych - Zielona Gęś

Zielona Gęś DE; ?>

Blog świetlicy szkolnej

Blog świetlicy szkolnej

Gazetka szkolna redagowana przez uczniów naszej szkoły.

Gazetka szkolna